Мониторинг

Дознајте први кога Вашите купувачи прават промени во нивното работење.

Имате можност да пратите голем број на новности поврзазни со Вашето портфолио на клиенти. Добивајте дневни нотификации за постапки на претстечај, стечај, ликвидација, казни/санкции, промена на сопственици, управители, долгови во УЈП и многу други важни информаци за носење паметни деловни одлуки. Пратењето на клиентите Ви овозможува да го контролирате ризикот во работењето. Намален деловен и кредитен ризик значи дека можете со поголема сигурност да изберете вистински соработници и да го усмерите вниманието кон сигурен раст на Вашата компанија.

Бесплатен промо пристап

Промо пристапот се дава на бесплатно користење.

На корисникот му се овозможува целосен увид во сите функционалности на платформата.


*Сите полиња се задолжителни!

Функционалности

Дознајте како БизнисМрежа.мк може да му помогне на Вашиот бизнис!